Pologeniusze

Długość:

Polski gen. Poszukiwania tego, co polskie, wspólne, Pologenu, który dla każdego Polaka jest czymś innym. Kryje się wszędzie, lecz zauważenie go nie jest proste. Proste jest jego poczucie mocy, tej samej, co emanuje przy dźwiękach Pana Witka śpiewającego o ojczyźnie. Każdy Pologeniusz czuje tę moc. Opowiada o niej. Film jest zatem relacją doświadczenia polskości w różnych miejscach, czasach, sytuacjach. Obraz dokumentuje świat genu, polskiej genetyki, polskiego DNA.

Autorzy:

Projekcje