Granice Kina

Granice Kina to innowacyjne spojrzenie na współczesną sztukę filmową, wieloaspektowe badanie granic gatunkowych i tematycznych. Sekcja powstała w czasie szeregu rozmów i spotkań z Tomaszem Raczkiem, który od 2013 roku jest kuratorem, gościem specjalnym oraz współpracownikiem festiwalu.

Przekraczanie Granic - z założenia jest to blok przekraczający definicje i znaczenia filmu bazującego na rejestracji rzeczywistości. Ma prowokować, ale przede wszystkim zachęcać do refleksji. Za cel stawia pokazanie, że sztuka filmowa opisująca istniejący świat to coś więcej niż reżyser, kamera i rzeczywistość. Prezentowane w ramach tej części festiwalu produkcje/projekty dekonstruują dotychczasowe pojęcia, zakorzenione w tradycji oraz konwencji. Są to odważne, kreatywne i nowatorskie projekty z pogranicza filmu, telewizji i nowych technologii. Spotkanie ma charakter interaktywny, a w jego trakcie uczestnicy korzystają z nowinek techniki i na żywo komentują działanie w kontekście współczesnej kinematografii, która za sprawą postępu technologicznego weszła w kolejną dynamiczną fazę rozwoju. Za sprawą live-streamingu spotkanie odbywa się przy włączeniu wirtualnych widzów social mediów.

  • Akademia Sztuki na SEFF - blok programowy współtworzony z Akademią Sztuki w Szczecinie, prezentujący prac najwybitniejszych studentów uczelini, a w szczególności Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów.
  • TELFON ART - zaobserwowane zdarzenia, uderzające sytuacje życiowe, inspiracja otaczającą nas rzeczywistością często mogą stać się tematem filmu. Konkurs krótkich form filmowych TELEFON ART’17 swoją otwartą formułą nie ogranicza autorów tematyką ani techniką wykonania. Dzięki temu możemy zapoznać się z interesującą twórczością, filmami na pograniczu gatunków, ciekawą narracją i konwencją autorską.
  • POP SEFF - to światowy konkursu krótkich filmowych form muzycznych, czyli teledysków. Poszukiwane są produkcje premierowe (wyprodukowane w 2016 i 2017 roku), przełamujące standardowe formy gatunku, w których obraz odgrywa równie istotną rolę co opisująca go muzyka. Swoje propozycje może zgłość każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania.
  • MUSIC SEFF - prezentacje najnowszych i nagradzanych dokumentów poświęconych muzykom, muzyce, jej tworzeniu i promocji, ale także historiom ludzi, w których życiu odgrywa ona ważną rolę.