Industry Zone

Wydarzenia tworzone przez i dla profesjonalistów z branży filmowej – odbywają się w trakcie festiwalu od 2015 roku. Industry Zone realizowane jest w ścisłej współpracy z Akademią Sztuki w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego „Pomerania Film” oraz DEKRA Hochschule für Medien Berlin (Wyższa Szkoła Telewizji i Filmu, Dziennikarstwa oraz Zarządzania Mediami).

 

Tegoroczne Industry Zone składa się z następujących punktów programu: SEFF Film Forum; Electronic News - DEKRA Hochschule für Medien