SEFF Film Forum Bałtyk

 

SEFF Film Forum Bałtyk w tym roku gościć będzie międzynarodową sieć współpracy w sferze filmu i nowych mediów FilmNet, którego członkiem jest Szczecin European Film Festival. Głównym celem Forum jest wzmocnienie relacji branżowych w regionie krajów nadbałtyckich. SEFF Film Forum Bałtyk to spotkania sieciujące partnerów z Szwecji, Niemiec, Litwy i Polski, które swoje działania skupiają wokół inicjatyw poświęconych kompetencjom medialnym i promocji kinematografii. W ramach otwartego spotkania  goście wymienią się doświadczeniami z partnerami z regionu oraz odwiedzą szczecińskie miejsca bliskie kulturze kina. Ponadto, podczas tegorocznego SEFF Film Forum Bałtyk uczestnicy wezmą udział w zamkniętych spotkaniach branżowych na których m.in.: omawiany będzie model funkcjonowania międzynarodowego festiwalu filmowego na przykładzie Szczecin European Film Festival, a także pokazany zostanie przykład innowacyjnego podejścia do animacji kulturalnej poprzez udział w warsztatach animacji poklatkowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

KURATOR

Dana Jesswein