POP SEFF'18

 
NABÓR DO KONKURSU POP SEFF
ZAKOŃCZYŁ SIĘ.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA ZGŁOSZENIA!


POP SEFF to światowy konkursu którkich filmowych form muzycznych i teledysków. Poszukiwane są premierowe produkcje przełamujące standardowe formy gatunku, w których obraz stanowi równie istotną rolę co towarzysząca mu muzyka. Swoje propozycje może nadesłać każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Spośród nadesłanych produkcji, zespół selekcjonerów wybierze te, które zaprezentowane zostaną podczas Szczecin European Film Festival'18.

Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń do konkursu upływa 06.05.2018 r. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię wglądową. Szczegóły odnośnie naboru znajdują się w Regulaminie konkursu POP SEFF'18 .

Zgłoszenie filmu do konkursu równoznaczne z akceptacją Regulaminu konkursu POP SEFF'18 oraz informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.Produkcje filmowe można zgłaszać poprzez formularz dostępny poniżej oraz portale:

 
FilmFestivalLife
 
FilmFreeway
 

Withoutabox

Submit on Withoutabox

 
 
Organizator 
Stowarzyszenie OFFicyna
 
Dyrektor festiwalu
Bartosz Wójcik, Dyrektor programowy
Dana Jesswein, Dyrektor zarządzający
 
 

Menu

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o wypełnienie formularza. Pola zaznaczone "*" są obowiązkowe.


INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z Regulaminem POP SEFF’18 Komisja Programowa zastrzega sobie prawo do możliwości prezentacji zgłoszonych produkcji również w Programie Towarzyszącym.


*
*
*
*
*
*

INFORMACJE TECHNICZNE:

Możliwość projekcji innych formatów niż podane powyżej musi być ustalone indywidualnie z organizatorem.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

*
*
*
*
*

Producent *

*
*
*
*

Koproducent/-ci

Zgłaszający (właściciel praw) *

*
*
*
*
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
*
Wpłać 5 euro, aby zgłosić film.

Regulaminu konkursu POP SEFF'18

 
    1. Do Konkursu POP SEFF '18 dopuszczone zostaną krótkie filmowe formy muzyczne, zgłoszone poprzez platformy internetowe FilmFreeway lub FilmFestivalLife (np. online screener, link do filmu na Vimeo, Youtube, itp.) lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie festiwalu. Kopie wglądowe mogą być dostarczone również osobiście lub pocztą do biura Stowarzyszenia OFFicyna (al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin) na płycie DVD, zewnętrznym dysku twardym lub pendrive'ie. Festiwal akceptuje formaty: DVD-Video, MP4, AVI, MPEG. Zgłoszenie  produkcji w innym formacie niż wymienione należy skonsultować z organizatorem.
    2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 produkcje.
    3. Termin nadesłania zgłoszeń upływa 25.04.2018. Termin przedłużonego naboru: 6.05.2018 r.
    4. Data produkcji nie może być późniejsza niż 01.01.2017 r.
    5. Zgłaszane utwory nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i obyczajowością. Poza tym tematyka i forma produkcji jest dowolna.
    6. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonych utworów, zarówno do części video jak i audio.
    7. Dodatkowo należy przesłać: krótkie streszczenie produkcji (max. 90 słów); bio i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych); kadry z filmu (min. 3 sztuki); zdjęcie reżysera (min. 1 sztuka), nazwę utworu muzycznego, nazwę zespołu/artysty wykonującego utwór, zdjęcie zespołu/artysty (min. 1 sztuka).
    8. Niespełnienie warunków w ust. 1-7 będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu.
    9. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu Festiwalu.
    10. Filmy będą prezentowane w ramach pokazu finałowego w Szczecinie w ramach Szczecin European Film Festival '18, a wybrane produkcje podczas pokazów specjalnych SEFF on the Road w polskich i niemieckich miastach.
    11. Wybór zwycięzcy następuję poprzez głosowanie publiczności i Jury. 
    12. Zgłaszający wyraża zgodę na bezpłatną emisję produkcji w ramach pokazu konkursowego POP SEFF '18 oraz programu Szczecin European Film Festival '18.
    13. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów (do 3 min.) zakwalifikowanych produkcji do działań promocyjno-informacyjnych festiwalu SEFF '18 (np. trailer festiwalowy, audycje telewizyjne, etc.).
    14. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o produkcji i jej twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, zeszyt programowy, informacje prasowe, itp.).
    15. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z przekazanych materiałów w ramach działań promocyjnych związanych z Festiwalem zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu tegorocznej edycji.
    16. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.
    17. Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), prawo do przetwarzania danych osobowych.
    18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Udostępnij: