Podsumowanie SEFF MINI'18

SEFF MINI to unikatowy projekt z zakresu edukacji kulturalnej, który poprzez medium filmu z wykorzystaniem najnowszych technologii, zabaw i gier twórczych, eksperymentów artystycznych i interaktywnych działań o charakterze animacyjnym stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo dzieci i młodzież wraz z ich opiekunami. Podczas SEFF MINI'18 odbyło się 21 wydarzeń o charakterze festiwalowym przygotowanych i prowadzonych przez profesjonalistów, wykorzystujących szerokie spektrum narzędzi edukacyjnych i animacyjnych w komplementarnych działaniach projektowych skierowanych do ponad 500 uczestników. W procesie realizacji projektu wykorzystane zostały innowacyjne formy pracy: interaktywne warsztaty, instalacje, happeningi, akcje, zabawy i gry twórcze. SEFF MINI to jedyny w Szczecinie projekt o charakterze festiwalowym w obszarze filmu i nowych mediów tak szeroko eksplorujący współczesne możliwości technologiczne w procesie edukacji kulturalnej.

 

SEFF MINI'18 w liczbach

21 wydarzeń (warsztatów i projekcji filmowych)
10 dni festiwalowych
61 godzin warsztatów i projekcji filmowych
500+ uczestników wydarzeń

 

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem SEFF MINI'18 w wersji filmowej:

 

 

 

 

 

 

 

Projekt SEFF MINI'18 dofinansowano ze środków Gminy Miasto Szczecin; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.