Trains

Długość: 2’50”

Wszystko jest formą wibracji.
Trzeba ją usłyszeć i przekształcić w muzykę.
Świat jest fortepianem, a fortepian światem.
Muzyk staje się twórcą Słowa.

Autorzy:

Projekcje