Barstow, California

Długość: 76’

Dokument „Barstow, California” pokazuje życie i krajobrazy pustyni Mojave. To trzeci film z trylogii „The American West” (dwa pozostałe to „Nome Road System” i „Milltown, Montana”) o miejscach na słabo zaludnionych terenach zachodu USA. Do stylu trylogii, „słuchania krajobrazu”, dodano głos Spoona Jacksona (znanego na świecie poety/więźnia urodzonego w Barstow), który czyta ustępy swojej autobiografii mówiące o jego młodości i życiu na tym terenie.

Autorzy:

Projekcje