Schneewittchen

Długość: 19’40’’

Jaką rolę może odgrywać kultura, kiedy martwe ciała nie są chowane po śmierci, ale są używane do innych celów? „Snow Wite” przygląda się temu pytaniu, używając stalinowskich mauzoleów, wypchanych zwierząt w muzeach historii naturalnej i relikwii w kościołach. Jakiej formy opowiadania używa się, żeby ukryć działania i je przetłumaczyć?

Autorzy:

Projekcje