Mariusz Wirski '18

Urodzony w 1984 r. Absolwent filologii polskiej oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim, filmoznawca, literaturoznawca, animator kultury, organizator konferencji naukowych oraz wydarzeń artystycznych i kulturalnych. Studiował intermedia na ASP w Gdańsku. Niezależny filmowiec, autor dokumentów, animacji i filmów eksperymentalnych. Redaktor naukowy kilku książek, m.in. „Wstręt i obrzydzenie” oraz „Ciało i ponowoczesność”. Publikuje m.in. w „Blizie”.

Filmografia:
The Emigrants. Excerpts from the Diary, 2018
Inside, 2018
Creation. First Day, 2018
Through, 2017
Pan Werner, 2016

Filmy