Magali Roucaut

Po pracach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, Magali Roucaut zdobyła tytuł magistra w dziedzinie filmu dokumentalnego na Uniwersytecie Evry Val d'Essonne. Od tamtej pory eksperymentuje z formą audiowizualną, zarówno w filmach, które zleciły jej przedsiębiorstwa, organizacje i telewizje, jak i we własnych dokumentach. Artystycznie skupia się na więzach łączących ludzi z miejscami, w których żyją i pracują. Każdy z jej filmów jest próbą odkrycia i opisania interakcji między nimi.


Filmografia
2016 Behind the stone wall
2012 Wasteland

Filmy