Krzysztof Kuźnicki '18

Urodzony w 1974 r w Szczecinie. Twórca filmowy, specjalizuje się w filmach dokumentalnych. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Kamera ze Szczecina. Autor i realizator projektów z zakresu edukacji filmowej skierowanych do młodzieży i seniorów.